Vorige edities

In 2017 werd Kènderkwèèk voor de elfde keer gehouden. Basisschool Koolhoven uit de Reeshof was de winnaar.

Hoe ging het er vorige jaren aan toe?

Klik op het jaartal om te zien wat er bij de vorige edities van Kènderkwèèk gebeurde.

2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015  2016